O kongresu

Poštovane kolege,

U ime Organizacionog odbora, sa zadovoljstvom objavljujemo da će se 5. kongres geografa Bosne i Hercegovine održati 18-20. novembra 2020. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Kongres će se održati u organizaciji Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine u i Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Programski dio Kongresa će obuhvatiti veći broj tema, te će privući interesovanje naučnika iz različitih oblasti nauke kao i predstavnike privrednog i vladinog sektora.

Cilj Kongresa je okupljanje eminentnih naučnika i istraživača, te razmjena iskustava, rezultata naučnih istraživanja i ideja iz različitih teorijskih i aplikativnih disciplina geografske i srodnih nauka.

Pored naučnih sesija, okruglih stolova i rasprava željeli bismo Vas pozvati da posjetite Bosnu i Hercegovinu koja ima bogatu prirodnu i spomeničku baštinu. Zainteresovani učesnici Kongresa imat će priliku posjetiti neke od značajnijih turističkih vrijednosti kroz organizovanu stručnu ekskurziju.

Održavanje Kongresa je jedna od brojnih dosadašnjih uspješnih aktivnosti Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine na polju organizacije naučnih skupova različitog karaktera i tematike. Naučni program će se fokusirati na postignuti napredak u istraživanju i praktičnoj aplikaciji geografskih znanja sa posebnim osvrtom na ulogu geografske nauke u savremenim multidisciplinarnim istraživanjima prostornih pojava i procesa, kao i u spoznavanju objektivnih i optimalnih rješenja za konflikte u korištenju resursa. Jedan od primarnih naučnih fokusa Kongresa predstavlja primjena inovativnih geoinformacionih tehnologija u oblasti geografije u savremenom obrazovanju.

Radujemo se Vašem dolasku i učešću na 5. kongresu geografa Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor