Novosti

Projekat:

EDUKACIJA SREDNJOŠKOLSKE I OSNOVNOŠKOLSKE POPULACIJE U CILJU PODIZANJA SVIJESTI U OBLASTI PRIRODNOG NASLIJEĐA KANTONA SARAJEVO

Finansijer: Misnistarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša