Kongresi geografa


 U pripremnoj fazi je četvrti kongres geografa koji će biti održan u oktobru 2016.